Text: Rafa Marrasé

Foto: Pierre Grubius

Advertisement

L’opacitat a la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City és evident. Viu a fons Tarragona ha demanat entrevistes amb el gerent de la Fundació, que és l’antic cap de gabinet de l’alcalde Ballesteros, Gustavo Cuadrado, però ha refusat la petició. El regidor responsable dels assumptes smart, Javier Villamayor, tampoc ha accedit al·legant motius d’agenda tot i que l’entrevista es va demanar amb un mes i mig d’antel·lació. Segons la Fundació, només hi ha un treballador, un tècnic.
Els números de 2015 no han estat facil·litats perquè, segons la Fundació, en aquest moment s’està fent una auditoria. S’han rebut els de 2014, però sense la memòria dels comptes anuals, un fet que dificulta saber a què s’han destinat els diners.
D’entrada, l’informe de l’auditoria diu que el model de memòria que es fa servir no és el que s’hauria de ser. L’actiu corrent, el 2013 hi havia 101.1590€ pendents de cobrar entre administracions públiques, altres proveïdors i patrocinadors, i el 2014 el saldo baixa fins a 25.000€. La tresoreria va passar de 31.000€ al 2013 a 97.000€ al 2014. Pel que fa al passiu, el que equivaldria al capital són 34.000€, hi ha un benefici del 2013 de 59.300€, i al 2014 es redueix a 10.600€. Com que l’actiu fix és molt petit 1.503€ al 2014, i el passiu a llarg és de gairebé 104.000€, es podria interpretar que la Fundació està molt sanejada o patrimonialment és molt potent.
Els deutes són a curt termini i han passat de 41.800€ a 20.000€. Els deutes sembla que són amb creditors varis, doncs no tindria gaire sentit tenir gairebé 100.000€ de tresoreria i pagar interessos sobre 20.000€. Pel que fa al compte de resultats, s’incrementen els ingressos de 108.000€ a 185.400€. El personal passa de no haver ningú cobrant nòmina a pagar 37.800€ entre nòmines i Seguretat Social. Les altres despeses d’explotació també pugen molt de 48.000€ a 136.000€. Els professionals independents —autònoms en general — pugen de 13.500 a 40.300. Caldria veure qui factura a la Fundació. Els transports passen de 0 a 3.000€. Els serveis bancaris, de 50€ a 500€. Crida l’atenció que no hi hagi despeses en publicitat el 2013, perquè el CNAE (el codi de l’actitivitat que en teoria desenvolupa) que té la Fundació és 7311, o sigui, d’agències de Publicitat. L’apartat altres serveis puja molt d’un any a un altre, de 29.000€ a 79.000€, però és difícil determinar en què s’han gastat els diners.
Continuem pendents de rebre la memòria de comptes de 2014 i la de 2015.

Advertisement
Advertisement