Prima vera
La nova estació que encetem aquest mes de març pren el nom del llatí Prima vera, que vol dir el que precisament és, l’estació abans de l’estiu. El refranyer té una coneguda frase que diu: “a la primavera, res és com era” i, tot i que la saviesa popular es refereix a que el bon temps fa oblidar el mal temps passat, podem prendre’n també el sentit metafòric i donar la benvinguda a la primavera com una nova alenada d’aire fresc amb olor d’estiu. No és casualitat que la primavera sigui també l’època de moltes celebracions.