En aquest número del VIU a fons hem volgut analitzar la situació d’un sector que ha patit molt durament la crisi econòmica iniciada l’any 2008 al nostre país: el de la fabricació i comercialització de mobles. El seu lligam estret amb el sector de la construcció va arrossegar fabricants i comercialitzadors a una crisi sense precedents, que va provocar el tancament d’empreses i l’eliminació d’un gran nombre de llocs de treball. Les con- seqüències van ser devastadores i els canvis en els hàbits de consum en la compra de mobles encara van agreujar més la situació del sector del moble.
Més d’una dècada després, hi ha menys fàbriques i men- ys botigues de mobles, però aquestes empreses han sabut reinventar-se i cerca nous nínxols de mercat per poder tirar endavant en un món cada cop més competitiu, sobretot per la irrupció de les multinacionals. Aquestes petites i mi- tjanes empreses són un exemple d’adaptació a una realitat que ha canviat molt en pocs anys, un procés del qual altres sectors productius en poden treure conclusions profitoses.
En les pàgines del VIU a fons de febrer trobareu un ampli reportatge sobre un barri de Tarragona que no viu el seu millor moment: el barri del Port. La imatge de decadèn- cia és evident només fent una volta pels seus carrers i pla- ces i els veïns i veïnes han fet arribar les seves demandes a l’Ajuntament. Fins ara, però no s’han impulsat mesures per redreçar aquesta tendència, que està provocant un enve- lliment del barri i l’augment de l’incivisme i la inseguretat. I aquesta situació xoca amb la ubicació estratègica del barri del Port, a tocar de la platja i el Serrallo i ben a prop del centre de la ciutat.
També ens acostem a Mas Pintat, una iniciativa de l’Ajun- tament de Reus que ha complert deu anys i que s’ha con- vertit en un espai de trobada de famílies per compartir les seves inquietuds i pors, però també per realitzar activitats amb els fills i filles i resoldre problemes amb un equip in- terdisciplinar de professionals. Mas Pintat és un referent no només a nivell territorial sinó del país i que en aquesta dè- cada de funcionament ha viscut una evolució indestriable pels canvis de la nostra societat en la criança dels fills.