Les dades són clares: el sector de la construcció a la costa del Camp de Tarragona està clarament a l’alça des dels darrers mesos de l’any passat. Hi ha demanda i hi ha empreses que estan edificant obra nova després d’una dècada que aquest sector

ha patit una profunda crisi després del “boom” de la dècada passada. Ningú es planteja que es pugui produir una bombolla com la d’aquella època i el creixement actual és discret, però constant. Fins i tot, empreses de fora del nostre territori estan invertint en ciutats com Tarragona perquè les consideren mercats interessants.

La nostra societat ha canviat molt les darreres dècades i les vivendes actuals estan ocupades per menys persones que abans. A la ciutat de Tarragona, en un 54% dels habitatges hi viuen només una o dues persones. Les noves generacions tenen menys fills i és l’alta taxa de separacions i divorcis la que impulsa la necessitat de nous habitatges. Caldran més habitatges les properes dècades o correm el risc de generar encara més pisos buits? El
debat sobre l’habitatge és molt més profund i cal implicar-hi tots els seus actors i els experts.
La renovació urbana continua sent una assignatura pendent. A les nostres ciutats tenim molts pisos i locals buits, una gran part en mal estat, i potser abans de créixer cap a nous espais caldria ordenar aquestes situacions. Això vol dir ajudes als propietaris, però també fer pedagogia entre moltes persones que no són del tot conscients de que implica ser propietari d’un habitatge. I també és necessari que les administracions tinguin clar el seu model de ciutat i les polítiques que s’han d’impulsar per aconseguir el benestar de la gent en un dret bàsic com és l’habitatge.