viu-tarragona-23

La intel·ligència invisible

L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha fonamentat els seus mandats en dos grans projectes: els Jocs Mediterranis i l’Smart City. Ambdós, en certa manera, van lligats, tot i que el pla de Ciutat Intel·ligent és de llarg recorregut, més enllà de 2017, tot i que havia de ser el pròxim any quan fes la seva eclosió definitiva tot coincidint amb la cita olímpica. Amb tot, amb el pas del temps, cada vegada se n’ha sentit a parlar menys de Tarragona Smart City. Alguns dels pro- jectes més ambiciosos han generat problemes i maldecaps —Jardí Vertical de la Tabacalera, o l’Eco parc del Miracle—, ja sigui perquè no han sortit com s’esperava o perquè, simplement, no s’han fet, tot i haver-los projectat.
La política de grans projectes smart sembla que ha passat a la his- tòria i ara tot es fonamenta en aplicacions per a telèfons mòbils. Un aspecte a tenir molt en compte és la privacitat de les dades dels ciu- tadans, un aspecte del quan en parlem en aquest número. És curiós, però, que un dels impulsors d’aquest concepte smart a Tarragona, Santiago Castellà, afirmi que la Fundació Tarragona Smart Medite- rranean City, creada específicament per aquest obejectiu, no tingui poder decisiu ni executiu en els projectes que es fan a la ciutat. Cada regidoria aprova aquells que li sembla convenient.
La Fundació és, fins al moment de la publicació d’aquesta revista, bastant opaca. No consta en la seva informació pública qui la forma i quin és l’estat de comptes. Viu a fons Tarragona ha pogut saber que el gerent és l’antic cap de gabinet de l’Ajuntament de Tarragona, Gus- tavo Cuadrado, i segons ens ha dit la mateixa Fundació, només hi ha una persona treballant allí, un tècnic.
Aquesta falta d’informació, que també s’ha evidenciat en el projecte global de Ciutat Intel·ligent, ha provocat que molts ciutadans des- coneguin aquest concepte a Tarragona, passant, d’aquesta manera, totalment desapercebut.