viu-tarragona-1
La revista que teniu a les mans no només és el 1r exemplar de la publicació Viu Tarragona, sinó que representa la il·lusió d’un grup de persones que creiem en el periodisme local de qualitat i que ens hem aventurat a desafiar el desconcert que sovint impera en temps de crisi i dur a terme aquest projecte editorial. Viu Tarragona neix amb la intenció de convertir-se en un nou mitjà de referència de la ciutat de Tarragona i en un nou vincle de comunicació entre els veïns i veïnes de la ciutat i les entitats, institucions, comerços i associacions lo- cals.

Tot i que som conscients que són temps complicats, te- nim l’esperança que aquest 1r número sigui la primera pedra d’un camí que, si ens acompanyeu, ens agradaria fer-lo ple- gats. I és que els protagonistes de Viu Tarragona són tots els veïns i veïnes de la ciutat, des dels seus polítics i personatges reconeguts i de renom fins als ciutadans anònims, entitats, institucions, col·lectius i comerços. És per això que la revista neix amb el convenciment d’esdevenir un nou vincle de co- municació entre tots els qui formem part del dia a dia d’a- questa ciutat.

La revista, gratuïta i de periodicitat bimensual, es distribueix a principis de mes en diferents punts de la ciutat. Esperem que la trobeu atractiva, interessant i, sobretot, una eina infor- mativa – i útil guia comercial – per descobrir, conèixer i refle- xionar sobre tot allò que passa a la nostra ciutat.