En deu anys de crisi econòmica hem assistit a la reestructuració o degeneració, segons com es miri d’allò que la classe política anomena “sectors estratègics”: la banca, les energètiques i la construcció. I de retruc les telecomuni- cacions. Ara li toca a un altre sector de l’economia que la classe política, anomena “estratègic” amb la boca petita: el “panem et circenses”; l’espectacle de masses per excel·lència que ha consolat, més que entretingut, les castigades classes populars i mitjanes. El futbol és, la propera “víctima” de la crisi.

A ningú se li escapa que el futbol-espectacle viu dins un formidable globus que s’ha in at simultàniament a la cai- guda econòmica de la última dècada. I a ningú se li escapa que les quantitats que es manegen no tenen ni cap ni peus. Ni tan sols les de grans clubs que no tenen res de clubs, per que fa anys que es gestionen amb criteris estrictament de negoci. Però el futbol ha tocat sostre. Els mercat asiàtic -el camp de batalla dels clubs europeus- està saturat. Ja no hi ha més potencials consumidors de “merchandising”, que és la seva principal font d’ingressos.

I la qüestió es: i ara què? Moltes d’aquestes “societats” te- nen uns nivells d’endeutament que compensen-camu en amb perspectives comercials a mig-llarg termini que es pre- senten, pel cap baix, dubtoses. I, naturalment, la segona qüestió és: qui pagarà aquesta crisi?. Hem vist com s’han rescatat bancs, autopistes i constructores que han costat més de 250.000 milions d’euros; i que han sortit, en part, del calaix de les pensions públiques. La qüestió té més sen- tit que mai: qui pagarà aquesta crisi que ve? Perque val la pena recordar que algú va dir que la crisi bancària no li costaria ni un “duro” al contribuent.