Viu Reus

S’han equivocat aquells que, des de les seves responsabilitats polítiques i amb l’únic propòsit d’obtenir un rèdit electoral, han estat alimentant irresponsablement un discurs contrari a la legítima aspiració del poble de Catalunya a decidir el seu propi futur. S’han equivocat aquells que, des de les seves res – ponsabilitats polítiques, han fet un irresponsable desistiment de les seves funcions i han traspassat a la judicatura la resolució d’un conflicte que mereixia -i que mereix- i que requeria -i que requereix- una solució purament i estrictament política. S’han equivocat aquells que, des de les seves responsabilitats polítiques, han activat irresponsablement una macro-operació policial-militar de violenta repressió contra la població civil indefensa que s’ha saldat amb 891 ferits i milers de persones maltractades i humiliades. S’han equivocat aquells que, des de les seves responsabilitats polítiques, han aplaudit la covard vio – lència repressiva i han relativitzat les seves conseqüències. S’han equivocat perquè Catalunya, en la seva diversitat i en la seva pluralitat, és una societat fortament cohesionada pels valors de la pau, del civisme, de la dignitat, de la llibertat i dels drets civils. I atacar aquests valors equival a atacar el poble de Catalunya en la seva essència i en el seu conjunt. S’han equivo – cat per que Catalunya és una societat madura i moderna, que no accepta que les persones siguin obligades i no siguin con – sultades, que no accepta que les persones siguin maltractades i no siguin respectades. S’han equivocat perquè el nacionalisme tronat que han exhibit en el seu relat polític i ideològic i en el seus desplegaments policials-militars ha demostrat allò que ocultaven: que son personatges retornats d’un passat tenebrós que negava Catalunya i perseguia els seus valors. S’han equivo – cat, perquè Catalunya es una societat dialogant que rebutja la violència i la imposició.