viu-reus-06

El laboratori de les lletres
Des de temps immemorables, l’escriptura ha mantingut guarda- des moltes històries, les quals si no haguessin estat immortalit- zades en paper, haurien caigut en l’oblit. Aquesta perpetuïtat ha permès que la humanitat sencera conegui els fets del seu passat, s’il·lustri i viatgi a altres mons sense moure’s de lloc. Avui dia, qualsevol persona pot esdevenir creadora d’una història, tingui o no imaginació. Malgrat tot, no tothom concep de la mateixa ma- nera l’exercici d’escriure.

Tot això és el que descobrirem de la mà de diverses plomes reu- senques, com són Marta Magrinyà, Maria Lluïsa Amorós, Pep Ma- caya i Coia Valls. Opinions diverses que demostren una profunda estimació per la llengua i per la seva plasticitat a l’hora de cons- truir ambients, situacions i paratges alternatius. I és que la vida de cada reusenc és una història. Personatges com l’historiador Pere Anguera van fer de la ciutat de Reus un relat viu i va fer aprendre que, a través de la lectura es podien revifar emocions i sentiments escrits. Aquest univers es troba tancat a les biblioteques, les quals són veritables laboratoris de lletres, de saviesa.

En aquest darrer número, l’equip de VIU a fons  ha volgut copsar en un conjunt de pàgines la importància del llibre com a entitat, quelcom unificador de continguts, però també d’històries i de per- sonatges. Cadascuna de les planes que fullegeu tenen la intenció de presentar-vos un racó de les persones de Reus.

De part de tot l’equip, esperem que aquest darrer número suposi un aperitiu per a la Diada de Sant Jordi i, desitgem trobeu les mi- llors lectures.
Cristina Valls