viu-casals-estiu2017Els nens tenen jornades ben llargues de setembre a juny, sense gairebé temps lliure.

En el moment actual, en què la tecnologia creix exponencialment i cada vegada és més fàcil accedir a internet i tot tipus d’artefactes electrònics, són molts els nens que prefereixen passar hores asseguts mirant els mòbils —cada vegada tenen smartphones des de ben jovenets— o jugar en algun tipus de consola en línia amb altres amics o jugadors d’altres llocs. És el moment en què arriba l’estiu i els adults no tenen tantes vacances com els nens i es planteja el problema de sempre: què fem amb els nens? Els casals d’estiu són la resposta.

Així, la majoria d’aquests casals disposen d’un servei d’acollida a primera hora, és a dir, tot i que les activitats comencen a les nou del matí, per exemple, els pares poden deixar els seus fills a les vuit i així anar a treballar. Es tracta d’un servei més dins el paquet del casal o campus que pot ser un element decisiu a l’hora de triar un lloc o un altre. Algunes institucions organitzen activitats fins al migdia i, tot i que el campus pròpiament dit finalitza a la una, ofereixen un servei de menjador que permet que els pares o familiars dels nens els recullin un cop han dinat i ells han sortit de la feina. Altres entitats allarguen encara més l’horari, fins a les 5 de la tarda, un fet que permet compaginar millor la feina amb l’atenció als nens.

Normalment, els campus d’estiu es poden contractar per setmanes, un fet que facilita la feina als pares perquè poden decidir quant de temps decideixen que el seu fill faci aquella activitat o quina setmana o setmanes és la més adient tenint en compte el seu calendari laboral.