viu-casal-estiu-2016Els nens cada vegada fan més activitats durant el curs escolar. Activitats no lectives dins l’itinerari curricular però que ajuden a formarlos en diferents disciplines com l’es- port o les arts. Els nens tenen jornades ben llargues de setembre a juny, sense gairebé temps lliure.

En el moment actual, en què la tecnologia creix exponencialment i cada vegada és més fà- cil accedir a internet i tot tipus d’artefactes electrònics, són molts els nens que prefereixen passar hores asseguts mirant els mòbils -cada vegada tenen smartphones des de ben jovenets- o jugar en alguna mena de consola en línia amb altres amics o jugadors d’altres llocs.

Malgrat tota aquesta competència tecnològica, hi ha una sèrie d’activitats que han demostrat que són imbatibles: els Casals d’estiu. Aquesta activitat associada intrínsecament al període de vacances d’estiu proposa una experiència real i no virtual sobre temàtiques molt clares en què el nen, a més, està envoltat d’altres nois i noies de la seva edat.