Foto: David Oliete.

El Punt Lila i Arc Iris estrena espai mòbil amb una furgoneta recorrerà la ciutat tot vetllant per la prevenció i atenció vers les conductes sexistes

El Punt Lila i Arc Iris presenta el seu nou recurs que neix com un espai de referència a través del qual, de manera mòbil i itinerant, recórrer Tarragona amb la finalitat d’informar, assessorar i acompanyar sobre les violències masclistes i LGTBIQ+fòbiques.

Aquest dispositiu, en format furgoneta, vetllarà per la prevenció i atenció vers les conductes sexistes i atendrà les situacions d’assetjament sexual i/o LGBTIQ+, d’abús sexual i d’agressió sexual. La consellera de Feminismes i LGTBIQ+, Carla Aguilar-Cunill ha expressat que “la percepció d’inseguretat limita la vida de les dones, la seva confiança, i suposa un obstacle per a la realització personal i el ple desenvolupament social. La seguretat és un dret fonamental, i la importància de la seguretat a l’espai públic és cabdal si volem garantir els drets més fonamentals de la ciutadania”.

Té la finalitat d’informar, assessorar i acompanyar sobre les violències masclistes i LGTBIQ+fòbiques

Captured in Tarragona on 12 Nov, 2020 by David Oliete.

El Punt pretén ser un espai fàcil d’identificar on tothom es pugui dirigir en cas de patir una agressió i/o necessiti informació, assessorament o, simplement, un espai on poder explicar la seva situació i denunciar-ho. Es tracta d’un lloc físic que tothom pot localitzar en cas de necessitat, visiblement ben identificat amb la seva funció. Estructuralment, és un espai adequat per poder informar i sensibilitzar i compta també amb un espai més reservat de confort i íntim per poder fer l’acompanyament a les persones en cas que hagin viscut una agressió i necessitin un lloc tranquil on parlar sense estar exposades al carrer.

El nou Punt Lila i Arc Iris realitzarà dues funcions primordials a nivell social. Per una banda, tasques de prevenció i sensibilització de la ciutadania en general facilitant materials i informant sobre els protocols d’actuació davant els casos d’assetjament, abús i agressió sexual. Aquesta informació ja s’està duent a terme en diferents escenaris comunitaris on el ciutadà es mou diàriament (comerços, farmàcies, mercats i centres educatius). La segona funció bàsica del Punt que avui s’estrena és exercir com a espai d’atenció i assessorament en cas de patir situacions d’assetjament, agressió o qualsevol mena de violència o manifestació masclista. Aquest espai treballarà de manera coordinada amb els dispositius de seguretat de la Guàrdia Urbana i la resta que intervenen.

Aquest espai treballarà de manera coordinada amb els dispositius de seguretat de la Guàrdia Urbana i la resta que intervenen

Foto: David Oliete

La situació generada per la COVID-19 ha obligat a replantejar aquest servei i adaptar-lo a les mesures de seguretat establertes per les autoritats sanitàries. El Punt Lila i Arc Iris inicia el seu servei apropant la campanya a la ciutadania i oferint formació al personal municipal i l’administració present als barris (centres cívics, professorat dels IES, Centres esportius, Associacions veïnals, i entitats socials que ho sol·licitin). Així mateix, per poder disposar del dispositiu del Punt Lila i Arc Iris, les entitats i institucions que ho desitgin, hauran de realitzar una formació prèvia a l’activitat amb informació bàsica sobre la prevenció de conductes sexistes en diferents situacions. Posteriorment a l’activitat, es realitzarà també una sessió d’avaluació per valorar el funcionament i l’impacte de la intervenció del dispositiu.

El projecte, pressupostat en 12.000 euros, compta amb la subvenció del Pacto de Estado contra la violencia de género del Ministerio Igualdad; i forma part d’un treball més ambiciós que des de fa mesos s’està desenvolupant amb diferents departaments de l’Ajuntament, en el que serà el Protocol de violències sexistes a Tarragona