Tram del riu Gaià durant la maniobra de cabals generadors.

L’ACA incrementa fins els 2 m³/s el cabal de sortida des de la presa del Catllar per a renovar l’hàbitat fluvial del riu Gaià

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i Repsol han programat dur a terme, durant les properes 24 hores, una maniobra d’alliberament de cabals generadors (crescuda controlada) en el tram final del riu Gaià, incrementant el cabal de sortida des de la presa del Catllar, al Tarragonès. S’aprofita així l’alt volum de reserves per fer aquestes maniobres, que tenen com a objectiu millorar l’estat mediambiental del riu.

Aquesta és la tercera maniobra de cabals generadors que es duu a terme des de la presa del Catllar en el 2020. Les anteriors es va efectuar durant el mes de febrer i el mes de maig d’enguany al llarg de tres dies. L’actuació, consensuada amb Repsol (propietària de la presa), s’adopta en el marc del conveni de col·laboració signat entre les dues entitats l’any 2010, amb la finalitat de fixar un cabal ecològic en el riu Gaià, que havia quedat interromput des de la construcció de la presa l’any 1975.

Des del 23 de gener d’ENGUany ha circulat aigua en el tram baix del Gaià de manera continua, al voltant de 100l/s de mitjana

Cabal de sortida de 2 m3/s aigua avall de la presa del Catllar

Gràcies a les pluges registrades a principis d’any, que van incrementar el volum d’aigua emmagatzemat a l’embassament del Catllar, des del 23 de gener d’aquest any ha circulat aigua en el tram baix del Gaià de manera continua, al voltant de 100 l/s. Entre les 9 del matí d’avui i de demà s’alliberaran, gradualment, fins a 2 m3/s amb l’objectiu de reperfilar la llera, arrossegar la vegetació i afavorir els diferents hàbitats del riu.

El cabal pot augmentar de manera sobtada durant la maniobra, podent afectar trams baixos i guals. Es demana, per tant, precaució als municipis que hi ha aigua avall i que han estat informats a través del CECAT.