La proposta alternativa suposa una millora de l’espai públic a la vegada que no compromet econòmicament l’Ajuntament

El Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona reunit avui ha decidit suspendre la tramitació de llicències i autoritzacions i els terminis dels procediments d’expropiació del Camí de l’Ermita de la Salut. El motiu d’aquesta paralització és estudiar una modificació puntual del planejament general a l’àmbit dels terrenys previstos com a espais lliures a la zona amb l’objectiu d’estalviar a l’Ajuntament el pagament de prop de 20 milions d’euros en expropiacions.   

es traslladaran els drets d’edificabilitat Al c/ enric granados i al pla de millora urbana-14, per A estalviar a l’ajuntament més de 20 milions d’euros en expropiacions

Segons ha explicat el conseller de Territori de l’Ajuntament, Xavier Puig, “s’està treballant en donar una solució als veïns afectats que no comprometi la capacitat inversora de l’Ajuntament durant els propers anys”. Puig ha proposat al Consell Plenari per substituir aquestes remuneracions, traslladar els drets d’edificabilitat al carrer Enric Granados així com al Pla de Millora Urbana-14. “Aquesta solució comportaria, no només l’estalvi de les elevades expropiacions sinó també la introducció de millores en l’espai des del punt de vista de l’interès públic” ha reiterat el conseller Puig.  Aquest canvi permetria millorar les voreres així com la connexió entre el Camí de la Cuixa i el barri d’Els Músics, generant així més densitat poblacional i cohesió a la zona.