Més del 90% dels rètols informatius dels comerços de Reus s’ajusten a la Llei de Política Lingüística i el català és la llengua amb més presència en la retolació comercial de Reus

El total de rètols en català  és del 48,5% a la capital del Baix Camp. Els rètols ambivalents, que es poden llegir tant en català com en castellà, i els que no tenen contingut lingüístic representen el 32,4%. I els bilingües o trilingües arriben al 9,6%. Són dades destacades de l’estudi que la Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística han portat a terme a Reus en el marc del programa Ofercat, que enguany s’ha estès a 10 noves ciutats, amb 4.525 observacions, i ja ha arribat a 36 poblacions.

L’Ofercat s’inicia l’any 2000, per a observar de manera sistemàtica l’oferta lingüística dels establiments comercials de Catalunya, com a base per impulsar-hi accions de foment del català. S’aplica especialment en les zones d’alta intensitat comercial, centres comercials i zones comercials. El projecte té dues onades: en la primera es visiten els establiments, se n’observa l’atenció oral i la retolació. A continuació es comparteixen els resultats amb els ens locals i els agents econòmics locals per acordar els plans Ofercat per a cada localitat amb actuacions adaptades a la realitat local i lingüística. Els plans que impulsen els centres del Consorci de les diverses localitats tenen caràcter plurianual (4 anys) per ajustar-se als canvis sociolingüístics i a les oscil·lacions en la conjuntura econòmica i comercial.

el programa Ofercat enguany s’ha estès a 10 noves ciutats, amb 4.525 observacions, i ja ha arribat a 36 poblacions

L’Ofercat s’emmarca en l’agenda de foment de l’ús de català a l’empresa i el comerç que, sota el segell genèric Català i empresa, ja estàs al dia?, impulsa la Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística, que en fa el desplegament territorial. Complementàriament, s’impulsa el programa Emmarca’t, adreçat a grans marques i corporacions, i es dona suport a projectes d’empreses i d’entitats de l’àmbit empresarial i del treball.

 

RESULTATS DE REUS

Presentació telemàtica de l’Ofercat a Reus

La sessió de presentació dels resultats de l’Ofercat a Reus s’ha presentat avui, en una sessió en línia, amb representants d’institucions i del comerç local, on també s’han destacat les principals accions que portaran a terme la Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística per fomentar l’ús del català al comerç d’aquesta localitat.

Ha obert l’acte Daniel Recasens, president del Centre de Normalització Lingüística (CNL) de l’Àrea de Reus Miquel Ventura i regidor de Cultura i Política Lingüística i Educació de l’Ajuntament de Reus. Hi ha participat també Carles Prats, regidor d’Empresa i Ocupació. La presentació dels resultats i del pla Ofercat ha anat a càrrec, respectivament, d’Albert Fabà, del Consorci per a la Normalització Lingüística, i d’Anna Saperas, directora del CNL  de l’Àrea de Reus.

Els índexs Ofercat (en aquest cas s’exclouen els ambivalents del còmput) més alts són els de la llengua d’adequació oral (82 punts) i la retolació informativa (76 punts), seguit de la retolació identificativa (72). L’índex inferior és el que correspon a la llengua d’inici de l’atenció al públic (68).

Els índexs de la retolació, tant identificativa com informativa, han sofert una evolució positiva

Els índexs de la retolació, tant identificativa com informativa, han sofert una evolució positiva. Així, per exemple, la primera tenia un índex de 69 punts al 2003 i ara n’obté, com hem vist, un de 72. En el cas de la retolació informativa passem de 60 punts, al 2003, a 76 al 2019. En relació amb la resta de ciutats observades l’any 2019, Reus ocupa una posició destacada pel que fa a l’índex Ofercat, al costat de Manresa i Sant Cugat.

El treball de camp es va fer el 2019 amb dades de 534 establiments comercials de Reus, amb un mètode basat en l’observació visual de la retolació, l’anotació de la llengua d’inici dels interlocutors i la llengua d’adequació.

El Pla Ofercat, que impulsa la Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística al comerç de Reus, comptarà amb la implicació de l’Ajuntament, i es completarà amb les aportacions que els agents econòmics de la ciutat hi podran fer en una sessió de treball en xarxa (associacions de comerciants, centres comercials, mercats…)

El Pla Ofercat  inclourà una sessió per a retolistes i publicistes sobre la legislació lingüística als comerços i sobre el Servei d’Assessorament Lingüístic (SAL); visites a establiments regentats per estrangers per distribuir material en diverses llengües amb informació sobre el SAL i els cursos, i per portar a terme accions relacionades amb el Voluntariat per la llengua per activar les converses en català; pràctiques lingüístiques en establiments col·laboradors del VxL; el curs “Català d’urgència al restaurant” en línia, o les sessions de sensibilització de la campanya “Pla 21 dies” per a botigues de centres comercials, supermercats i altres establiments que s’hi vulguin sumar.

POTS CONSULTAR ELS RESULTATS DE L’ESTUDI AQUÍ.