L’Ajuntament de Reus comença la segona fase de les obres d’urbanització del Camí de Valls

La regidoria de Desenvolupament Urbà i Via Pública de Reus va iniciar el passat dilluns 2 de novembre les obres de la segona fase del projecte d’urbanització del Camí de Valls. L’obra afectarà el tram del vial entre els carrers de Sant Llibori i de l’Albiol.

El projecte que s’executa preveu donar més importància a la circulació de vianants per sobre la mobilitat rodada, eixamplant les voreres, ara molt estretes. Per poder-ho fer, s’elimina la franja d’aparcament en superfície i es deixa un carril de circulació de 3m. En la part més ampla del vial, entre carrer Sant Magí i carrer l’Albiol, el projecte deixa l’espai suficient per plantar-hi una filera d’arbres en la part sud.

Es donarà més importància a la circulació de vianants per sobre la mobilitat rodada, eixamplant les voreres, ara molt estretes

El projecte també inclou l’eliminació dels creuaments aeris i cadiretes de la xarxa de subministrament elèctric. L’empresa adjudicatària que executa l’obra haurà de realitzar els treballs mantenint l’accessibilitat de veïns i comerços en les millors condicions possibles.

El contracte d’execució està adjudicat a l’empresa Agrovial, amb un pressupost de 240.766,03 euros (IVA inclòs). L’obra, segons el plec de condicions de la licitació, ha d’estar enllestit en un termini de quatre mesos a comptar de la data de signatura del contracte d’adjudicació.