«L’impacte econòmic del CRT serà entre dues i tres vegades més petit que el del Barcelona Mobile World Congress»

Entrevista a Juan Antonio Duro, director de la càtedra d’Economia Local i Regional de la URV

Rafa Marrasé Text | Pierre Grubius Fotos

L’estudi sobre l’impacte econòmic del pla director del CRT que es va presentar el desembre del 2016 mostrava xifres molt destacables tant pel que fa a llocs de treball com a l’impacte econòmic sobre el territori. Més de la meitat dels 40.000 llocs de treball que apareixen en l’estudi són d’impacte induït, és a dir, llocs de treball en activitats que generen béns i serveis demandats pels sectors que generen els treballs directes i indirectes. L’impacte directe i indirecte, seria el 45% de la xifra total. D’aquesta manera, l’impacte total, directe més indirecte més induït, és bastant més petit que l’estimació que s’ha fet del Barcelona Mobile World Congress. El del CRT és entre 2 o 3 vegades més petit que el MWC.

Per tant, el projecte no és tan potent com sembla… Bé, és un projecte que té un impacte gran però altres encara en tenen més. El CRT implica una gran inversió i una arribada de visitants molt gran, amb una despesa prevista més elevada que un turista convencional.

«Hem fet moltes suposicions, com que els metres quadrats previstos al CRT s’ompliran, associant una demanda relacionada amb això»

I la construcció? Dels 72.000 llocs de treball en la construcció del CRT s’ha de dir que s’ha de dividir aquesta xifra entre 6 i aleshores et surten les persones que hi treballaran en total, unes 12.000, d’aquestes, la meitat serien llocs de treball directes o indirectes i l’altra meitat, induïts.

Quanta gent vindrà? No ho sabem. Com tampoc les estimacions de les empreses, perquè quan vam fer l’informe no teníem ni els projectes de les companyies que es presentaran.

I aleshores com ho han fet? Hem fet moltes suposicions, com que els metres quadrats previstos al CRT s’ompliran, associant una demanda relacionada amb això. És a dir, l’estudi es basa en la plena ocupació i la plena explotació. Si finalment el projecte és d’una tercera part, s’hauria de calcular l’impacte en aquest sentit. La Generalitat ens va dir que s’havia de suposar que s’ompliria tot.

En la introducció del seu estudi ja s’indica que són suposicions. No és una mica arriscat fer un estudi d’aquest tipus sense tenir els projectes definits? A l’estudi som enormement nobles i honestos i deixem clar que no és un estudi de la URV, sinó dels professors que ho fan.

DSC_2083És un encàrrec de la Conselleria de Sostenibilitat i Territori, per què? No ho sé. Suposo que la voluntat de l’Incasòl és que cal subministrar informació perquè s’aprovi el projecte, perquè hi hagi una comprensió millor del que suposa tot això.

Amb la presentació dels projectes, s’haurà de fer un estudi nou? L’estudi que hem fet tindrà un sentit complet si es revisa quan ja hi hagi un projecte definit. S’haurà de revisar l’impacte d’ocupació i d’explotació. La hipòtesi es basa en un sòl amb uns metres quadrats que tenen uns determinats usos. Hi ha un ús hoteler de 475.000 metres quadrats previstos com a màxim. Tu fas una hipòtesi d’habitacions segons els metres quadrats, fas una estimació de viatgers, hotelers i pernoctacions associades al volum de places i amb la qualitat que ha de tenir. Si en lloc de 475.000 metres quadrats, s’ocupen només 200.000, vol dir que tot caurà a la meitat.

Per tant, fins que no sapiguem què volen fer els futurs operadors, si es presenten, no podrem fer previsions reals de creació de llocs de treball i riquesa. Si hi ha menys hotels, o més petits, i per tant, menys habitacions i places disponibles, s’haurà de revisar tot. Amb tot, s’ha de dir que no només és tema de joc, també de compres i convencions.

Es parlava que el projecte suposaria un shock per a l’economia de la zona, però si no es fa, viurem un crack? La demarcació de Tarragona no ha tingut una recuperació econòmica important arran de la crisi i, d’aquesta manera, es necessiten projectes revitalitzadors a la zona. Si no es fes, seria una oportunitat perduda. Si es rebaixés o no es fessin els projectes previstos, s’hauria de saber per què. Els agents han apostat per aquest projecte. Ara, potser això es dividirà en fases i no es farà tot a l’hora.

Els terrenys són de la Caixa i aquesta entitat ha decidit no formar part del projecte. Com a economista, el sorprèn? No perquè és un operador que no vol tenir posicions industrials.

Té accions en companyies del món de la indústria, i no poques. Sí, és cert, però ha declarat que vol centrar-se en la seva activitat financera i deixar de banda l’àmbit industrial, de totes maneres això li hauries de preguntar a La Caixa.

Abans comentava que l’impacte d’aquest projecte, tot i ser gran, serà molt menor que el del congrés de telefonia mòbil de Barcelona. A banda dels impulsors del projecte, a qui beneficiarà el CRT? La creació de llocs de treball i els salaris associats són una creació de riquesa. És a dir, disminueix l’atur, crea renda disponible, i les persones que han ocupat aquests llocs de treball compren als comerços i creen noves rendes.

Però seran llocs de treball de qualitat o precaris? De tota mena, amb els sous que estiguin marcats per conveni. I s’ha de tenir en compte una cosa: això farà que el territori, la seva marca, es conegui més al món. Pot permetre obrir-se a mercats exteriors per difondre el patrimoni cultural o natural.

Creu que un projecte fonamentat en el joc pot atreure visitants que estiguin interessats en la cultura del territori? L’experiència en tipus de projectes així demostra que aquesta gent fa més coses que només jugar, com comprar, visitar les ciutats del voltant com Tarragona, anar al Priorat, etc. Encara que només el 5% dels que vinguin facin aquest tipus de coses, ja és un impacte molt important. Has de pensar que la Roca Village, l’outlet que hi ha a prop de Barcelona, atreu 4 milions de visitants. Aquí es pot tenir una zona comercial com aquella, s’haurà de veure quants compradors pot atreure, és clar.

«La creació de llocs de treball i els salaris associats són una creació de riquesa. És a dir, disminueix l’atur, crea renda disponible»

Fa unes setmanes, el programa Sense ficció de TV3 va fer un reportatge sobre el turisme a la ciutat de Barcelona. Un dels experts que va sortir, Miquel Puig, economista, posava en dubte que el turisme aportés tanta riquesa com s’ha dit sempre, de fet, assegurava que aquest sector “aportava poc a l’economia de Catalunya”. Aquest tipus de producte (el del CRT) s’estén tot l’any i això vol dir que l’estacionalitat tan alta que hi ha a la zona, es reduirà. Cal tenir present que l’estacionalitat de la Costa Daurada és la segona o tercera més alta de l’Estat, per darrere de les Illes Balears. Amb això vol dir que no hi haurà tanta precarietat en el sentit que no només es podrà treballar en una època molt concreta. En relació a això que comentes cal dir que el territori té moltes més coses que només turisme, sinó que hi ha indústria i els serveis comença a agafar força. Ara hi ha inversions importants al polígon de Constantí i de Valls. La diversificació econòmica de la zona és més important del que sembla.

DSC_2073Hi ha altres professors de la URV que van fer un informe molt crític sobre aquest projecte. La universitat va desmarcar-se d’aquell informe però no ho ha fet en el seu estudi, tot i que vostès ja expliciten en la primera pàgina que no es tracta d’un estudi de la URV si no dels acadèmics que el signen. La URV ja es va adherir al projecte fa temps, juntament amb altres institucions del territori. Si hi ha alguna posició de la universitat envers el projecte, és aquesta. Estem en una universitat i això vol dir que els professors tenen una opinió formada d’acord amb els seus criteris acadèmics i segons la llibertat de càtedra, que és una qüestió sagrada en aquest país i a la resta del món, per tant, poden manifestar-se en qualsevol sentit, i això s’ha de respectar, només faltaria.

A l’inici, els hotelers de Salou van mostrar reticències sobre aquest projecte, perquè pensaven que els podria prendre clients, què en pensa? No ho crec. En primer lloc, hi haurà molta gent que voldrà visitar aquesta nova zona però que no hi voldrà pernoctar, simplement venir durant el dia. Hem de tenir en compte que els hotels seran de gran nivell i que, per tant, els preus seran elevats.

«Aquest tipus de producte (el del CRT) s’estén tot l’any i això vol dir que l’estacionalitat tan alta que hi ha a la zona, es reduirà»

L’impulsor del projecte, Veremonte, va marxar. Allò el va sorprendre? Aquella proposta inicial era molt megalòmana, massa. Mancava informació sobre com es faria i més en uns moments en què econòmicament, a nivell macro, no era la mateixa que ara. La redimensió del projecte és molt més creïble.

A finals de juny sabrem quins operadors presentaran projectes. Curiosament només pot guanyar un, això podria significar que passat un cert temps es podrien incorporar més promotors? Això s’haurà de veure. Podria ser que arribés un operador i decidís impulsar una fase primer i després de forma successiva altres, no ho sé.