LES CLAUS QUE MARCARAN ELS CANVIS EN LA MOBILITAT DURANT ELS PROPERS ANYS.

Solucions intel·ligents i ciutats connectades digitalment en xarxa facilitaran les múltiples solucions per desplaçar-se

Per Ramon Ortiz

Mittlerer Ring i Olympiapark

Els proveïdors per l’automoció treballen per oferir les innovacions tecnològiques que aviat veurem als nostres carrers i carreteres. El principal objectiu ara, del que tothom parla, és el desenvolupament de noves solucions de propulsió que siguin més respectuoses amb el medi ambient.

Lluny de centrar-se únicament en l’automòbil, la mobilitat futura estarà centrada en l’esser humà, és a dir, es desenvoluparan moltes solucions -amb una perspectiva molt extensa- per tal de satisfer les necessitats de les persones. Haurà de ser una mobilitat intel·ligent, amb solucions integrals i potenciant el transport col·lectiu. El model que ha funcionat molts anys, al qual cada persona amb necessitat de desplaçar-se era propietària del seu vehicle, es troba en vies d’extinció.

LLUNY DE CENTRAR-SE ÚNICAMENT EN L’AUTOMÒBIL, LA MOBILITAT FUTURA ESTARÀ CENTRADA EN L’ESSER HUMÀ

Actualment ja existeixen opcions com les ofertes per empreses com Cabify i Uber, que ofereixen serveis similars als dels taxis, però amb alguns avantatges addicionals. També es pot fer ús de les empreses de carsharing que permeten fer un ús compartit de cotxes.
Als serveis de cotxes compartits s’han d’afegir altres solucions que ja estan en marxa a les grans ciutats com, per exemple, el lloguer de bicicletes, patinets i motocicletes elèctriques. Poc a poc, el cotxe privat va perdent protagonisme davant les noves modalitats i aquesta tendència es mantindrà durant els propers anys. Moltes empreses es troben desenvolupant nous serveis de mobilitat intel·ligent que puguin oferir un servei totalment personalitzat al client per mitjà d’una aplicació. Els mateixos fabricants d’automòbils, conscients del nou panorama futur, treballen en aquesta direcció.

CANVI CULTURAL

Els automòbils es podran connectar entre si per intercanviar informació i per rebre
comunicacions que potenciaran la seguretat vial

Les ciutats optimitzaran i encaixaran totes les modalitats de mobilitat. A les grans urbes hi haurà, per exemple, unes “zones de lliurament” en la qual els usuaris podran deixar els seus cotxes perquè es aparquin sols, sense necessitat de conductor. A les ciutats, els “Hubs” seran els llocs en què els usuaris canviaran d’un mode de transport a un altre. Una ciutat es defineix com “intel·ligent” quan està preparada per gestionar problemes i trobar solucions. I un cotxe pot rebre el mateix qualificatiu si compta amb un alt nivell d’automatització i és capaç de rebre entrades de dades variables i aplicar una lògica de control complexa. El cotxe de el futur encaixa per tant de forma perfecta en el concepte de trànsit d’una ciutat connectada digitalment en xarxa.

A LES GRANS URBS HI HAURÀ UNES “ZONES DE LLIURAMENT” EN LA QUAL ELS USUARIS PODRAN DEIXAR ELS SEUS COTXES PERQUÈ S’APARQUIN SOLS, SENSE NECESSITAT DE CONDUCTOR

Reduir les emissions i, fins i tot eliminar-les, és l’objectiu futur i gran repte de l’automoció.

Un dels canvis més importants fa referència a la prioritat de pas: el vianant la tindrà sempre sobre els vehicles, fins i tot de les bicicletes i del transport públic. És un dels punts que potenciarà els desplaçaments a peu. Per assolir aquesta fita serà necessari reduir la velocitat a les ciutats. Aquests canvis impliquen la necessitat d’una transformació cultural de les persones que haurà de començar per les pròpies famílies i haurà de ser una assignatura obligatòria a les escoles.

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

En qualsevol cas, l’arribada de noves solucions de mobilitat no acabarà amb el protagonisme dels cotxes. Els vehicles adoptaran en breu avenços tecnològics com, per exemple, la mobilitat connectada. Gràcies a l’arribada de la tecnologia 5G, els automòbils seran cooperatius, més intel·ligents i segurs, ja que es podran connectar entre si per intercanviar informació per rebre comunicacions sobre alertes de col·lisió, avisos de si els cotxes precedents estan frenant de forma sobtada, etc.

Les noves tecnologies i les millors aplicacions permetran la combinació idònia de diferents mitjans de mobilitat. Una ciutat futura podrà tenir pàrquings automàtics, carrils d’alta velocitat elevats, voreres prioritàries o carrils específics per vehicles autònoms.

El següent pas, una vegada controlada la mobilitat sostenible i activa, serà la implantació de la conducció autònoma. Els constructors han fet els darrers anys importants avenços en aquest camp i disposen de tecnologia preparada per començar a funcionar. Serà possible ordenar el transit des de “núvols” virtuals i es podrà millorar la seguretat vial i controlar la coordinació del transit. No obstant, encara queden per solucionar problemes tan importants com l’emmagatzemat i comercialització de dades personals i els nous protocols que s’hauran de crear en cas d’accident. La incertesa per poder executar aquestes soluciones és, encara, elevada.

SERÀ POSSIBLE ORDENAR EL TRANSIT DES DE “NÚVOLS” VIRTUALS I ES PODRÀ MILLORAR LA SEGURETAT VIAL I CONTROLAR LA COORDINACIÓ DEL TRÀNSIT

De moment, la conducció autònoma es va instaurant de forma parcial, ja que no podrà ser totalment activa fins que tots els vehicles que circulin siguin autònoms. Fins llavors, aquesta tecnologia ajudarà a millorar l’experiència de conducció, evitant al conductor feines tan quotidianes com les constants operacions de posada en marxa i aturada quan es circula al mig d’embussos de tràfic.

FUTUR ELÈCTRIC

Vehicles compartits i informació interactiva han de servir per gaudir d’una mobilitat més intel·ligent i activa, sense perjudicar el medi ambient.

En l’aspecte mediambiental, tothom sembla estar d’acord en que la solució que acabarà per imposar-se és la del cotxe elèctric. De fet, existeix ja una extensa oferta de models elèctrics de tots els segments. Des d’urbans de reduïda mida ideals per conduir i estacionar a les grans ciutats, utilitaris perfectes pels que necessiten una mica mes d’espai, compactes o els crossovers, els cotxes de moda. Una oferta amplia que en breu creixerà de forma exponencial amb els llançaments que diferents marques han anunciat per l’any 2020.

EN L’ASPECTE MEDIAMBIENTAL, TOTHOM SEMBLA ESTAR D’ACORD EN QUE LA SOLUCIÓ QUE ACABARÀ PER IMPOSAR-SE ÉS LA DEL COTXE ELÈCTRIC

Però la implantació del cotxe elèctric és lenta, els combustibles fòssils semblen tenir encara llarg recorregut. Per tant, durant uns anys han de conviure el petroli, el gas natural comprimit i el gas liquat. També existeixen marques que aposten per l’hidrògen com a combustible per algun dels seus models més eficients i ecològics. I, per suposat, els híbrids i híbrids endollables tenen assegurada una forta i llarga implantació al mercat.

A més de cotxes elèctrics, d’altres opcions com el patinet i la moto elèctriques tindran un important protagonisme

Tarragona Smart Mediterranean Region

La bicicleta ha de jugar un paper fonamental per tal d’eliminar cotxes de les grans ciutats.

Es tracta d’una fundació nascuda fruit del consens de diversos actors amb l’objectiu transformador de les ciutats de Tarragona i Reus. Els principals punts són la reactivació econòmica, potenciar el posicionament de la marca Tarragona, fomentar la participació ciutadana i incorporar coneixements i noves tecnologies a la gestió i a la presa de decisions.

Dins les seves missions està la de fer una transformació urbana i créixer com a regió sostenible. En aquest sentit es treballa per optimitzar la mobilitat en un territori densament poblat, transformant aquestes ciutats per millorar l’apartat mediambiental, amb un estricte control de la contaminació atmosfèrica. Un control integral de la mobilitat permetrà concentrar dades sobre aspectes com els aparcaments, sistemes de transport públic o l’estat del tràfic. També es treballarà per fomentar l’ús de vehicles elèctrics i híbrids.