DURANT L’ANY 2020 INICIEM UN CICLE INVERSOR DE MÉS DE 150 MILIONS D’EUROS

El Port de Tarragona afrontarà inversions molt importants els propers anys i ho farà amb unes xifres de tràfic de mercaderies i creueristes mot bones aquest any que s’acaba.

Per Jordi Salvat Rovira

Com definiria l’any 2019 pel Port de Tarragona? L’any 2019 serà un bon any per al Port de Tarragona. Pel que fa als tràfics de mercaderies, que és en el que la majoria de la gent es fixa, assoliran les xifres de l’any passat o, fins i tot, seran més altes. Però, serà important per altres fites estratègiques que ha costat molt assolir, com per exemple, l’aprovació definitiva dels plans urbanístics de la nova Zona d’Activitats Logístiques, la licitació de la construcció del Moll de Balears que reforçarà el projecte de creuers o els avenços en la tramitació de la terminal intermodal de Guadalajara.

Quines són les perspectives per a l’any vinent? Durant l’any 2020 iniciem un cicle inversor de més de 150 milions d’euros que permetran augmentar l’activitat portuària i generar més activitat econòmica en el territori. La posada d’un milió de metres quadrats se sòl logístics en el mercat suposarà la creació de centenars de llocs de treball directes, primer en la fase de construcció i, després, a través de les activitats empresarials que s’hi implantin.

 

Està preparat el Port de Tarragona per afrontar la recessió econòmica que els experts apunten que patirà l’economia mundial? Tot el preparat que pots estar davant de fenòmens econòmics i polítics que s’escapen del teu abast. Com a organització oberta al món som molt sensibles als canvis geoestratègics que succeeixen al nostre planeta, per això mantenim una actitud de vigilància estratègica per adaptar-nos als canvis econòmics, mediambientals i polítics que els experts vaticinen. D’altra banda, i per posar dos exemples concrets, un augment de tensió al Golf Pèrsic o un conflicte a Ucraïna, podria tenir algun tipus de repercussió en els tràfics de cru o de cereals al Port de Tarragona.

Quines són les grans activitats previstes pel port de Tarragona per al 2020? L’Agrifood, cada dos anys, Rail Day, Hub Day, cada any… són esdeveniments comercials que cada cop estan més consolidats i que ens permeten explicar els avantatges competitius d’operar a través del Port de Tarragona i de l’aposta per la intermodalitat que està fent el port, especialment en mercaderia agroalimentària i càrrega general.

Quin és el balanç que fa de la temporada de creuers quines perspectives hi ha per l’any que ve? Estem a punt de tancar la millor temporada de creuers, en la que segurament haurem superat els 100.000 creueristes previstos a l’inici. Pensem que la construcció del nou Moll de Balears pot generar alguns canvis en l’operativa de creuers de l’any que ve, però que a partir de 2021, suposarà un gran salt endavant ja que ens permetrà rebre més creuers simultàniament i oferir una operativa més còmoda i àgil, en un espai de 40.000 m2 i unes millors instal·lacions.