DURANT L’ANY 2020 INICIEM UN CICLE INVERSOR DE MÉS DE 150 MILIONS D’EUROS

El Port de Tarragona afrontarà inversions molt importants els propers anys i ho farà amb unes xifres de tràfic de mercaderies i creueristes mot bones aquest any que s’acaba.

Per Jordi Salvat Rovira

Com definiria l’any 2019 pel Port de Tarragona? L’any 2019 serà un bon any per al Port de Tarragona. Pel que fa als tràfics de mercaderies, que és en el que la majoria de la gent es fixa, assoliran les xifres de l’any passat o, fins i tot, seran més altes. Però, serà important per altres fites estratègiques que ha costat molt assolir, com per exemple, l’aprovació definitiva dels plans urbanístics de la nova Zona d’Activitats Logístiques, la licitació de la construcció del Moll de Balears que reforçarà el projecte de creuers o els avenços en la tramitació de la terminal intermodal de Guadalajara.

Quines són les perspectives per a l’any vinent? Durant l’any 2020 iniciem un cicle inversor de més de 150 milions d’euros que permetran augmentar l’activitat portuària i generar més activitat econòmica en el territori. La posada d’un milió de metres quadrats se sòl logístics en el mercat suposarà la creació de centenars de llocs de treball directes, primer en la fase de construcció i, després, a través de les activitats empresarials que s’hi implantin.

 

Advertisement