El Port de Tarragona és un dels grans motors econòmics del territori i en els darrers anys ha afrontat un important procés de digitalització. Ara ja es prepara per a l’arribada del 5G. En parlem amb el seu Director de Sistemes d’Informació, David González

Per Jordi Salvat Rovira

Quins projectes de digitalització de la seva activitat té en marxa actualment el Port de Tarragona? En aquest moments, el Port de Tarragona està immers en un projecte de transformació digital (Digitals) per posar la institució en condicions d’assolir l’objectiu d’esdevenir un Port 4.0. Aquest procés passa per preparar, formar i empoderar les persones que la formen perquè, si volem un port digital, cal que les persones pensin en digital. Això què vol dir? Que prèvia a tota digitalització cal crear les condicions òptimes per introduir les tecnologies 4.0 que permetran que el Port esdevingui més eficaç, més competitiu i més sostenible.

“EL 5G ÉS UNA EINA, PERÒ NO UNA FINALITAT EN ELLA MATEIXA”

En aquesta línia, en el Port en estem desenvolupant eines digitals per millorar aspectes importants de l’àrea de negoci, per tal de donar un millor servei als clients de tota la cadena logística i, a la vegada, fer més eficients les nostres instal·lacions portuàries. Un exemple d’això és la implementació d’un nou Sistema d’Entregues dels productes Agroalimentaris (SEA) que vol donar respostes a necessitats actuals i a futurs creixements en un tràfic que a Tarragona ha assolit gairebé els sis milions de tones de granels agroalimentaris.

Aquesta nova eina que entrarà en funcionament al maig permetrà optimitzar la tota la cadena logística de cereals i pinsos, implicant als compradors, transportistes i terminals. El sistema beneficia a totes les parts implicades, ja que es podrà saber la disponibilitat de la mercaderia sol·licitada, el dia i hora de recollida, la ubicació de la terminal, etc. per tal d’agilitzar el procés de càrrega, eliminat temps morts i evitar aglomeracions.

Com s’està preparant el Port per l’arribada del 5G? Teniu projectes previstos? Quins terminis? El 5G és la cinquena generació de tecnologia de comunicacions mòbils. El Hype Cycle de Gartner per tecnologies emergents del 2019, ja feia una previsió que la tecnologia 5G assoliria la meseta de productivitat en 2-5 anys o el que equival a situar a 5 anys vista el punt en què la tecnologia ja és amplament acceptada i està demostrada la seva aplicació pràctica.
Mentre aquest moment arriba, el Port de Tarragona està fent passes prèvies a l’adopció del 5G, a l’espera del seu desplegament… Aquestes passes consisteixen en la posada en marxa d’un projecte pilot amb tecnologia LTE per poder desplegar serveis de vídeo en l’espai portuari. Amb aquest pilot d’LTE ja construïm la infraestructura necessària i la base tecnològica per a un futur desplegament “time to market” del 5G.
L’objectiu final que es vol aconseguir amb la implantació del 5G, com és el cas d’altres organitzacions i empreses en el món, és fer ajudar a fer salt cap a una plena digitalització, on tota la comunitat portuària estigui implicada en aspectes com la digitalització dels processos de negoci, que requereixen d’una integració molt més alta que la que existeix en aquests moments. Perquè, com deia abans, aquest procés depèn molt de preparar les persones de les organitzacions per fer aquesta transició tecnològica i també depèn que eines integradores i transversals com el SEA tinguin èxit.
En tot cas, estem davant un repte de grans dimensions, que representa una autèntica revolució, i que cal abordar ara mateix, sí, però sent conscients que requerirà temps i treball fins poder assolir allò que dibuixen els escenaris més optimistes.

“EL SISTEMA D’ENTREGUES D’AGROLIMENTARIS PERMETRÀ OPTIMITZAR TOTA LA CADENA LOGÍSTICA DE CEREALS I PINSOS”

Com es beneficiaran els clients del Port de l’arribada del 5G? El 5G és una tecnologia que facilitarà la implementació de tecnologies 4.0, per tant és una eina, però no una finalitat en ella mateixa. El futur dels ports passa per desenvolupar tecnologies 4.0 com la sensorització, l’automatització, etc. per connectar els elements IoT (Internet de les Coses) amb els sistemes d’intel·ligència artificial i els big data que alimenten. Per tant, el Port del futur ha de ser, en primer lloc, un port connectat, amb un ample de banda que suporti una gran quantitat de dades. En segon lloc, un Port sensoritzat, amb lectures i generació de dades en temps real. I en tercer lloc, un Port intel·ligent, que generi i analitzi informació útil per a la presa de decisions en àrees com l’estratègia de negoci i les operacions.
Aquest escenari que creiem que encara trigarà en produir-se, suposarà un canvi en aspectes com la integració de processos per assolir nivells més alts d’eficiència i els clients se’n beneficiaran en la mesura que es converteixen en alguna cosa més que la classes de client tal i com el coneixem ara. Caldrà una major implicació, una major comunicació i una major cooperació entre tots els actors de la cadena logística per aconseguir implementar les tecnologies que tant uns com els altres necessitarem per ser més competitius enfront d’altres agents logístics del país, d’Europa i del món.