Doctora en Història de l’Església Medieval

La tarragonina Meritxell Pérez (39 anys) és una de les màximes especialistes mundials en l’estudi de Santa Tecla. La seva tesi de llicenciatura, La inven ció (inventio) del culte a Santa Tecla en la Tarragona d’època medieval està considerat el text definitiu sobre la història del culte a la patrona de la ciutat. Després de sis anys de recerca a la biblioteca del Vaticà va publicar Tarraco en la Antigüedad tardía. Cristianización y organización eclesiástica