SONY DSC

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT), aglutina als professionals que, amb el pas del temps, han acabat convertint-se en els veritables tècnics de capçalera, aquelles persones que poden resoldre les obres i intervencions diverses amb la garantia de ser professionals formats i de proximitat. És obvi que amb la crisi el nombre de noves obres de construcció d’habitatges s’ha reduït dràsticament, però també ho és que sempre cal fer reformes i rehabilitacions a les nostres cases i blocs d’edificis. L’any 2015 el nombre d’habitatges nous iniciats a les comarques tarragonines va augmentar un 80,91% respecte l’any 2014.

[pullquote align=”left or right”]L’any 2015 el nombre d’habitatges nous iniciats a les comarques tarragonines va augmentar un 80,91% respecte l’any 2014[/pullquote]

Globalment, l’activitat va créixer un 4% i va ser superior a la mitjana registrada a l’estat espanyol on es va produir un augment del 2,4%. La situació podria variar ja que els experts indiquen que aquest any 2016 les dades de creixement poden ser encara molt millors i arribar a un 4,4% sobretot si el nou govern que es formi adopta una bona estratègia en infraestructures i es replanteja certs projectes importants que ara estan aturats. Pendents del creixement, el dia a dia ve marcat per altres accions urgents que cal realitzar. Revisar a fons l’estat dels habitatges més antics és una d’elles. La Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE), permet fer una diagnosi real de la situació dels immobles i és obligat que es dugui a terme tal i com estableix el Decret aprovat per la Generalitat de Catalunya ara fa cinc anys. La realitat, però, és una altra.

[pullquote align=”left or right”]A la ciutat de Tarragona només han passat la inspecció un terç dels habitatges que haurien de sotmetre’s a aquesta revisió. Dels 248 edificis revisats, 118 haurien de prendre mesures urgents i 130 tenen deficiències lleus[/pullquote]

A la ciutat de Tarragona només han passat la inspecció un terç dels habitatges que haurien de sotmetre’s a aquesta revisió. Dels 248 edificis revisats, 118 haurien de prendre mesures urgents i 130 tenen deficiències lleus. Els principals problemes són els segellats deficients de les cobertes, la pintura que cau de les façanes o peces dels balcons i les finestres que tenen perill de caure a la via pública. Òbviament hi ha immobles on la situació és més delicada i ja es parla de problemes greus a l’estructura i per tant d’habitabilitat. Si a Tarragona el percentatge de revisions efectuades és pobre, les xifres són molt pitjor a la resta de municipis de les comarques de Tarragona on el percentatge d’habitatges que han passat la ITE és molt baix.
obres amb garantia
Des del Col·legi d’Aparelladors es demana, com s’ha fet altres vegades, la màxima col·laboració dels ajuntaments perquè instin als propietaris a fer la inspecció als seus immoble enviant-los cartes on se’ls recordi que tenen la obligació de fer-ho. Adolf Quetcuti, President del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona, explica que “amb l’ajut dels ajuntaments tot seria molt més fàcil perquè les administracions poden recordar als propietaris la necessitat, i obligatorietat, de passar la inspecció que permet garantir la seguretat als seus habitatges i no posa en perill a cap persona. Entre nosaltres i els ajuntaments, en un treball conjunt, podríem fer millorar la situació actual”. És lògic pensar que els immobles han d’estar ben protegits tant per fora com per dintre. Si és important tenir l’estructura i la façana en condicions, també ho és mantenir en bon estat cada espai de les nostres cases, cada habitació i cada racó.

[testimonial author=”Adolf Quetcuti”]Amb l’ajut dels ajuntaments tot seria molt més fàcil perquè les administracions poden recordar als propietaris la necessitat, i obligatorietat, de passar la inspecció que permet garantir la seguretat als seus habitatges i no posa en perill a cap persona. Entre nosaltres i els ajuntaments, en un treball conjunt, podríem fer millorar la situació actual[/testimonial]

Per aquest motiu es va posar en funcionament fa poc mesos “Obres Amb Garantia”, el primer portal creat a Tarragona per a la realització d’obres a càrrec dels tècnics locals, que funciona a través de la web www.obresambgarantia.com. A través d’aquest espai, els usuaris poden sol·licitar gratuïtament fins a tres pressupostos per a fer obres noves, reformes o certificats amb la garantia que sempre respondran a la seva demanda professionals titulats del Col·legi d’Aparelladors. Es pretén així dinamitzar el sector de la construcció i les reformes posicionant als professionals d’aquesta àrea geogràfica com els més indicats. A més, el portal www.obresambgarantia. com és un aval de màxima qualitat que busca acabar amb altres portals que no ofereixen cap garantia quan es contracten obres i reformes. Els primers projectes i obres ja s’han dut a terme i amb èxit.
president COAATT
El Col·legi d’Aparelladors dóna al portal, i a totes les peticions que es reben, una garantia addicional fent un seguiment de tots els projectes que s’encarreguen, garantint que s’executin en condicions i complint totes les normatives. Adolf Quetcuti considera que “el portal té un objectiu molt útil a nivell social perquè estem parlant de tenir la nostra casa en un bon estat. Hem de garantir que vivim sota un sostre en condicions, que no té problemes que ens puguin posar en perill i que gaudir de certes comoditats, ben bàsiques, és qüestió de petits gestos que podem assolir”. De fet, el portal d’obres amb garantia té moltes més utilitats quan es parla d’allò relacionat amb les intervencions als nostres habitatges particulars o a aquells que són en comú. Per exemple, el El 4 de desembre de l’any 2017 és la data límit, fixada pel Reial Decret 1/2013, per a que les comunitats de propietaris hagin dut a terme les obres o actuacions necessàries que garanteixin que les persones amb discapacitat puguin accedir a tots els espais comuns dels edificis existents. Aquesta normativa exigeix millorar l’accés i eliminar les barreres arquitectòniques a totes les zones comunes de l’habitatge, fet que suposarà un esforç econòmic als propietaris però sense implicar una càrrega desproporcionada.

[pullquote align=”left or right”]El 4 de desembre de l’any 2017 és la data límit, fixada pel Reial Decret 1/2013, per a que les comunitats de propietaris hagin dut a terme les obres o actuacions necessàries que garanteixin que les persones amb discapacitat puguin accedir a tots els espais comuns dels edificis existents[/pullquote]

La normativa també imposa un límit en el pagament de l’eliminació de les barreres arquitectòniques: 12 mensualitats de les despeses de la comunitat. El COAATT, mitjançant el portal web www. obresambgarantia.com, posa a disposició de les comunitats i particulars la possibilitat de contractar professionals del sector preparats que garanteixen que les obres es faran sota supervisió i amb garanties. A part d’aquest portal, el Col·legi és a disposició de totes les persones que ho necessitin al telèfon 977 212 799. Una trucada a temps, pot solucionar molts problemes. La salut de la nostra casa és essencial i cal que la posem en mans de professionals.

Advertisement
Advertisement