HISTÒRIA

L’ARQUEBISBE PONT I GOL: EL PARE DE SANT PERE I SANT PAU Tarragona te una llarga tradició d’arquebisbes constructors i urbanistes. Ho fa que, històricament, la mitra tarragonina havia estat el principal nucli de poder de la ciutat i del territori. I aquest protagonisme, en ocasions, impulsaria la realització de… Llegir més →