Mapa de les posessions normandes en temps de Robert d’Aguiló. Font Wikipedia France