La imatge més antiga que es conserva de Tarragona. Gravat del cartograf neerlandès Antoine van der Wyngaerde (1563). Font Wikimedia Commons