Goig de Santa Tecla. Imprimit a Barcelona (1695). Font Blog Goigs i Devocions