Els normands es converteixen en els dominadors del territori. Fragment del Tapis de Bayeaux. Font Centre Guillaume le Conquerant. Bayeaux.